Image3
Η Ορμήδια σήμερα

Ορμήδεια   ...του ροδιού...

Η ΟΡΜΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
------------------------

     Η Ορμίδια όπως τα υπόλοιπα Κοκκινοχώρια, έχει γνωρίσει μια αλματώδη ανάπτυξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα μετά την νεξαρτησία της Κύπρου. Ο πληθυσμός της Ορμίδιας σήμερα, ανέρχεται σε 4500 περίπου κατοίκους, εκ των οποίων το ένα τρίτο περίπου είναι εκτοπισθέντες, κυρίως από την πόλη και την επερχία της Αμμοχώστου. Ο πληθυσμός της Ορμίδιας παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση κατά τα τελευταία 40 χρόνια και η κοινότητα εμπίπτει μεταξύ των πρώτων 6 μεγαλύτερων σε πληθυσμό οικισμών της επαρχίας της Λάρνακας. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην πληθυσμιακή ανάπτυξη της κοινότητας, οφείλονται κυρίως στην γεωργική της παραγωγικότητα και στην ευνοϊκή θέση της, μεταξύ της πόλης της Λάρνακας και των τουριστικών κέντρων της ελεύθερης Αμμοχώστου.

     Όπως είδαμε πιο πριν, ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, διαδραμάτιζε ζωτικό ρόλο στην τοπική οικονομία από τα πανάρχαια χρόνια της ιστορίας του χωριού. Αν και κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σημαντική κάμψη στην ανοδική πορεία της γεωγίας, η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη μ ορφή του παραγωγικού τομέα της τοπικής οικονομίας. Σημαντική έκταση γης (πέραν των χιλίων εκταρίων) αρδεύεται από το αρδευτικό έργο του Νότιου Αγωγού. Περίπου 870 εκτάρια της αρδευόμενης αυτής έκτασης, εμπίπτουν στο Σχέδιο Αναδασμού που έχει εφαρμοστεί στην περιοχή της κοινότητας.

     Τελείως διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο υποβαθμισμένος κλάδος της αλιείας, στον οποίο παρατηρείται πτωτική τάση, λόγω της εκτεταμένης υπερεκμετάλλευσης και εξάντλησης του θαλάσσιου πλούτου, που περιγράφουμε στην Ενότητα 3.6. Αντίθετα, η κτηνοτροφία παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη, συγκαταλέγοντας έτσι την Ορμίδια, ανάμεσα στα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά χωριά, τόσο των Κοκκινοχωριών όσο και της επαρχίας της Λάρνακας. Στην κοινότητα υπάρχουν γύρω στις 20 κτηνοτροφικές μονάδες, οι περισσότερες των οπίων είναι χωροθετημένες σε καθορισμένη κτηνοτροφική περιοχή. Στις μονάδες αυτές ακτρέφονται βοοειδή και αιγοπρόβατα. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφικής ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη διασφάλιση της υγιεινής και την προστασία του περιβάλλοντος, σήμερα βρίσκεται υπό δημιουργία μια δεύτερη κτηνοτροφική περιοχή στο χωριό.

     Ωστόσο, σημαντική είναι η συμβολή των άλλων οικονομικών τομέων στην ανάπτυξη της κοινότητας. Στον δευτερογενή τομέα παραγωγής ασχολείται περίπου το 15% του ενεργού πληθυσμού της κοινότητας (ΕΤΑΜ, 2005). Εκτός από την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της ΑΗΚ και την μονάδα αφαλάτωσης, στην περιοχή της κοινότητας λειτουργούν γύρω στις 20 βιοτεχνικές μονάδες, ανάμεσα στις οποίες είναι 3 μηχανουργία, 6 επιπλοποιεία και 3 σιδηρουγεία. Επίσης, υπάρχουν και αρκετές μεταποιητικές μονάδες, όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κέντρα αναψυχής, ανθοπωλεία και άλλα.

     Εκτιμάται ότι στον τριτογενή τομέα της παραγωγής ασχολείταο το 25% του ενεργού πληθυσμού της κοινότητας (ΕΤΑΜ, 2005). Εκτός των υπαλλήλων του Δημοσίου, της Δεκέλειας και άλλων τομέων, σημαντικός αριθμός κατοίκων ασχολείται στις διάφορες τουριστικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής των Κοκκινοχωριών και της Λάρνακας. Πρέπει να λεχθεί εδώ, ότι ο τομέας αυτός εμφανίζει συνεχώς αυξητική τάση εις βάρος του γεωργικού τομέα. Ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί και στηρίζεται σε διερχόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς επισκέπτες.

     Η έλλειψη τουριστικής υποδομής στην περιοχή της κοινότητας οφείλεται στα αρνητικά στοιχεία της ύπαρξης των Βρατανικών Βάσεων, συγκεκριμένα στην απομόνωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας αποτελεί σημαντική περιφερειακή ανισότητα στα πλαίσια μιας ισόρροπης και ορθολογιστικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα, η ανισότητα αυτή βρίσκεται σε σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό όραμα για διεύρυνση των δημοκρατικών αρχών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

     Μεγάλο ποσοστό του εδάφους του χωριού, εντός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλύπτεται από σύγχρονες κατοικίες, πολυκατοικίες και άλλες υποδομές. Με την συνεχή αύξηση του πληθυσμού, οι κοικισμοί της κοινότητας αυξάνονται. Περιορισμούς για επέκταση των οικισμών πέραν της κοιλάδας της Ορμίδιας, αποτελούν τα όρια των Βρατανικών Βάσεων και οι μεγάλες εκτάσεις αναδασωμένης γης που ελέγχονται από το Τμήμα Δασών.

     Στο χωριό δημιουργήθηκαν και λειτουργουν γραφεία κοινοτικού Συμβουλίου, αγροτικό υγειονομικό κέντρο, ταχυδρομικό γραφείο, κοινοτικό κέντρο ευημερίας, 4 ιδιωτικά ιατρεία (παθολόγοι, οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, οδοντίατρος), 2 φαρμακεία, 2 υπεραγορές, διάφορα καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, ιδρύθηκαν υποκαταστήματα των μεγάλων Κυπριακών Τραπεζών, φροντιστήρια εκπαίδευσης, ωδεία, νηπιαγωγεία και κοινοτικό αθλητικό γήπεδο.

     Παρενθετικά σημειώνουμε εδώ τη σύνθεση του σημερινού Κοινοτικού Συμβουλίου της Ορμίδιας.

Πρόεδρος: Παναγιώτης Πουής
Αντιπρόεδρος: Μίκης Ζέζος
Αιρετά μέλη: Θεόδωρος Ανδρέου
Αιμίλιος Μανώλη
Χριστόφορος Κασιουρής
Θεόδωρος Χριστοδούλου
Χριστίνα Περδίου
Δημήτρης Μισός
Γεώργιος Μιχαηλούδης
Γραμματέας: Γεώργιος Πούρος

Η Ορμίδια εξυπηρετείται από ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο οδικό δίκτυο. Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει το Παραλίμνι με όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, διέρχεται μέσα από το παραλιακό μέτωπο της κοινότητας και διαθέτει δύο εξόδους/εισόδους κοντά στο χωριό. Οι δρόμοι που συνδέουν την Ορμίδια με τα χωριά Ξυλοτύμβου, Άχνα, Αυγόρου και Ξυλοφάγου, καθώς και με την Δεκέλεια είναι ασφαλτωμένοι. Ασφαλτοστρώσες έχουν γίνει σε όλους σχεδόν τους δρόμους μέσα στην κοιλάδα της Ορμίδιας. Οι μετακινήσεις των κατοίκων γίνονται επί το πλείστον με ιδιωτικά οχήματα. Τα αστικά λεωφορεία μεταφέρουν κυρίως μαθητές και εργάτες.

     Συμαντική ανάπτυξη γνω΄ρισε η Ορμίδια στον τομέα της εκπαίδευσης. Σήμερα στην Ορμίδια λειτουργούν δύο δημοτικά σχολεία με προδημοτική εκπαίδευση. Οι ανάγκες της κοινότητας για μέση εκπαιδευση εξηπηρετούνται από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην πόλη της Λάρνακας. Στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο, στο λόφο του Ανεμόμυλου, έχουν κτιστεί 4 ακόμη αίυθουσες διδασκαλίας και μια αίθουσα  οικονομίας. Το Β’ Δημοτικό Σχολείο, με 7 αίθουσες διδασκαλίας, λειτούργησε τη σχολική χρονιά 1989-1990 (Δημιουργία, 1996).

     Αρκετοί νέοι της Ορμίδιας ολοκλήρωσαν ανώτερες σπουδές σε διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Μερικοί από αυτούς έχουν διαπρέψει ή κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίων και άλλων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπάρχουν σήμερα διάφοροι επαγγελματίες, όπως ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, χημικοί μηχανικοί, χημικοί, γεωλόγοι, αρχαιολόγοι, δικηγόροι, γεωπόνοι, ψυχολόγοι, φιλόλογοι, μουσικοί, ηθοποιοί, ζωγράφοι και ποιητές. Επίσης στο χωριό ζουν αρκετοί αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες, τραγουδισ΄τες, χορευτές και λαϊκοί ποιητές όπως ο Παύλος Α. Ανεμόμυλος (1949-). Ο τελευταίος είναι υιός του αείμνηστου λαϊκού ποιητή Αντώνη Π. Ανεμόμυλου για τον οποίο μιλήσαμε πιο πριν. Ο Παύλος διακρίθηκε σε διάφορους διαγωνισμούς στο εξωτερικό για τα έργα του και την ποιητική του συλλογή “Με τα Μάτια της Ψυχής μου”. Στο διεθνή διαγωνισμό του “Jean Monnet”, που έγινε το 1998 στην ιστορική πόλη της Geneva της Ιταλίας, ο Παύλος ήταν ένας από τους πρώτους 4 Ευρωπαίους ποιητές που διακρίθηκαν για τα έργα τους. Ένα από τα αξιόλογα έργα του Παύλου “Αυτό θα πει αγάπη”, δίνουμε πιο κάτω:

   Σαν βραδιάζει μη δακρύζεις,
   μη λυπάσαι που έχεις μείνει μοναχός,
   κάποιον άλλο έχεις μάθει ν’ αγαπάει,
   και αυτό είναι της ζωής το μυστικό.

   Έχεις μάθει τα παιδιά να τραγουδάνε,
   έχεις μάθει τους ανθρώπους να γελούν,
   και τα χείλη που διψούνε για αγάπη,
   με αγάπη μεθυσμένα να φιλούν.

   Έχεις μάθει τα σκυλιά να μη γαβγίζουν,
   να σωπαίνουν στους περαστικούς,
   γιατί κάποτε οι δρόμοι σμίγουν,
   κι έχει ανάγκη ο καθένας τ’ αλλουνού.

   Μη λυπάσαι που ξεχάστηκες στον κόσμο,
   μυ λυπάσαι που βραδιάζει και μη κλαις,
   που εξόδεψες γι’ αγάπη την καρδιά σου,
   και κανένας δε σ’ αγάπησε ποτέ.

   Το τραγούδι σου, το γέλιο και το δάκρυ,
   είναι μύρο π’ αναβλύζει απ’ τη ψυχή,
   και το πέρασμα σου όμορφο κι’ ωραίο,
   που κρατάει την αγάπη ζωντανή.

    

 


Το κείμενο είναι παρμένο από το βιβλίο “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΜΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ” του Δρ. Κυριάκος Λουκά

 
[Splash] [Αρχική] [Το χωριό] [Επισκέψεις] [Επικοινώνησε]

 

(*) Η ιστοσελίδα μας βρίσκετε στα αρχικά της στάδια και έχει σκοπό να συμπεριλάβει οτιδήποτε έχει σχέση με το χωριό από απλές φωτογραφίες και απλά κείμενα μέχρι επαγγελματικές φωτογραφίες και επιστημονικά κείμενα.
Παρακαλούμε όσοι έχουν φωτογραφίες ή κείμενα που νομίζουν θα ήταν καλά να προστεθούν στην ιστοσελίδα της Ορμήδειας και έχουν σχέση με την ιστορία του χωριού με την λογοτεχνία την ποίηση παρακαλούμε να μας τα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ormideia.info. Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε το όνομα και το επίθετο σας, τις πηγές σας, ως επίσης και τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.
Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθειά σας η ιστοσελίδα αυτή θα καταστεί ένα χρήσιμο και διαφωτιστικό εργαλείο στα χέρια του κάθε ενδιαφερόμενου.
Σας ευχαριστούμε!